Hjælp din pårørende ud af afhængigheden med et ophold på et misbrugscenter

Er en af dine nærmeste ramt af et afhængigheds betinget misbrug – for eksempel af alkohol eller af receptpligtig medicin? Så er det faktisk din pligt som pårørende at hjælpe vedkommende med at komme ud af den farlige vane. Det forholder sig nemlig sådan med den type misbrug, at de ikke går væk af sig selv.

Alkoholisme eller pillenarkomani vil tvært imod blot blive værre med tiden, hvis man bare lader stå til. Et misbrug kan ende med at koste den misbrugsramte alt – job, penge, bolig, familie, venner, og til slut livet. Derfor er det meget vigtigt, at man så hurtigt som muligt griber ind i det øjeblik man identificerer et misbrug eller en afhængighed.

Når først et misbrug har nået til et punkt, hvor den misbrugsramte ikke længere kan gennemføre en normal dagligdag uden et vist kvantum alkohol eller et vist antal piller, vil det ikke kunne lade sig gøre at komme ud af det på egen hånd. Det vil være forbundet med meget stor risiko selv at forsøge sig med afgiftning eller afrusning. Og derfor er det en rigtig god idé for dig at rådføre dig med et professionelt misbrugscenter førend du konfronterer din misbrugsramte pårørende.

Hvordan kan et misbrugscenter hjælpe mig?

Når du står for at skulle overtale den misbrugsramte til at gå i behandling, kan du risikere at blive mødt med vrede og afvisning. De fleste misbrugere har oparbejdet en selvforsvars mekanisme, som handler om at benægte, at der skulle være tale om et problem – også over for dem selv. Misbruget er som regel en måde at komme væk fra problemerne på. Så hvis det skulle være et problem i sig selv, ville det blot være endnu et i bunken.

Hos Behandlingscenter Stien kan du få den fornødne hjælp til tilrettelæggelse af såvel den indledende konfrontation som det efterfølgende behandlingsforløb. Læs mere på https://behandlingscenter-stien.dk