Måske har du kigget godt rundt på nettet, spurgt din omgangskreds, tjekket annoncer, set reklamer og meget andet for at afsøge markedet efter, hvad maler priser er for at skulle hyre netop sådan en maler ind til at male den opgave, du står med. Men du kan ikke helt blive enig med dig selv om, hvorvidt det er en fornuftig pris, du falder over de forskellige steder, og vil kvaliteten så også hænge sammen med prisen? Problemet med sådan en service-ydelse ...