Find ro på kristent værested

Er du troende og praktiserende kristen, og har du lyst til at bruge et par dage eller uger i selskab med ligesindede? Så kan du overveje et ophold på et kristent refugium.

Hvad er et kristent refugium?

Kristne refugier i Danmark er meget forskellige i opbygning men har dog det til fælles at de er åbne over for alle som ønsker at dyrke og dele deres kristne tro, og forenes med andre i denne. På visse refugier tilbydes undervisning som led i præsteuddannelsen, og andre refugier er stadig befolket af munke eller nonner som lever i overensstemmelse med deres løfte.

Der findes refugier som er strengt forbeholdt besøgende som tilhører et bestemt tros samfund inden for den katolske eller protestantiske retning. Og så er der de økumeniske refugier så som for eksempel Mikkelsbakke Refugium. Her kan du møde repræsentanter fra alle protestantiske kirker.

Foruden den typisk danske variant, som er lutheransk reformert, kan du komme til at stifte bekendtskab med presbyterianere, episkopale, baptister, adventister og mange flere. Du kan også møde katolikker og tilhængere af de ortodokse retninger. På den måde kan du få et indblik i hvorledes andre dyrker deres kristendom, og blive klogere på andre former for religiøs praksis.

Hvad laver man på et refugium?

Hverdagen på et refugium er præget af faste rutiner, dog knap så stramt anlagt som på et decideret kloster. På et Mikkelsbakke Refugium kan du dyrke fordybelsen og fællesskabet i det tempo som passer dig.

Der vil typisk være arrangementer så som fælles bøn og liturgi samt ditto morgen og aften sang. Og der vil være masser af mulighed for at kunne hengive sig til meditation og bibel studier på egen hånd, eller spadsere i de smukke og naturskønne omgivelser omkring Nykøbing Mors.

Du kan læse mere om Mikkelsbakke Refugium på mikkelsbakke.dk.